Naše kompletní služby
Čím se řídíme při práci

Zaměřování budov

Službu zaměření staveb využije každý, kdo právě finišuje s výstavbou: zaměření dokončené stavby je totiž nutným předpokladem pro zapsání objektu do katastru nemovitostí i pro její kolaudaci. Na základě profesionálního geodetického zaměření vzniká tzv. geometrický plán, který při zápisu do katastru, kolaudaci, ale také třeba prodeji nebo darování nemovitosti tvoří důležitou součást vyžadované dokumentace.

Ve společnosti Geo Real Group nabízíme:

 • zaměření rozestavěných staveb
 • zaměření novostaveb ke kolaudaci
 • zaměření rekreačních chat
 • zaměření hospodářských a výrobních objektů.

Dělení pozemků

Ať už potřebujete rozdělit svůj pozemek za účelem prodeje části pozemku, jeho darování nebo k jakýmkoli dalším účelům, rádi za Vás odvedeme všechny úkony, které jsou k úspěšnému rozdělení potřeba – tedy především vyznačení nových hranic pozemků v terénu a následné zaměření a zanesení hranic do geometrického plánu, který při zápisu do katastru použijete.

Vytyčování hranic

Mít jasno v tom, kudy přesně v terénu vedou hranice pozemku, se hodí především v případě, že se na pozemku chystáte stavět, popř. jej oplocovat. Vytyčení hranic pozemku může předejít řadě sousedských sporů a z tohoto hlediska se rozhodně vyplatí do něj investovat. Geodet hranice pozemku vytyčuje na základě dokumentace získané z katastru nemovitostí, kterou využije při fyzickém vyznačení hraničních bodů pozemku v terénu.

Věcná břemena

Pokud jste se rozhodli zřídit na své nemovitosti věcné břemeno – ať už jde o právo chůze nebo třeba o přístup k inženýrským sítím –, musí být celá věc ošetřena smluvně. Věcné břemeno je také třeba zanést do katastru nemovitostí pomocí geometrického plánu, který Vám v naší geodetické kanceláři rádi zhotovíme.

Mapové podklady

 • zaměřování polohopisu a výškopisu uličních front měst a obcí
 • mapové podklady pro projektování doplněné o inženýrské sítě a hranice pozemků dle katastrální mapy
 • zaměřování podélných a příčných profilů.

Služby pro správce inženýrských sítí

Správcům inženýrských sítí nabízíme mimo jiné následující služby:

 • vyhotovení podkladů pro projekt
 • zaměření dokončených vedení inženýrských sítí
 • zpracování výkresů dle požadavků správců sítí.

Vytyčování hranic

Mít jasno v tom, kudy přesně v terénu vedou hranice pozemku, se hodí především v případě, že se na pozemku chystáte stavět, popř. jej oplocovat. Vytyčení hranic pozemku může předejít řadě sousedských sporů a z tohoto hlediska se rozhodně vyplatí do něj investovat. Geodet hranice pozemku vytyčuje na základě dokumentace získané z katastru nemovitostí, kterou využije při fyzickém vyznačení hraničních bodů pozemku v terénu.

Pro stavební firmy

V rámci naší spolupráce se stavebními firmami poskytujeme zejména následující služby:

 • vytyčování staveb
 • zaměření dokumentace skutečného provedení stavby
 • určování výšek, výpočet kubatur

Speciální práce

 • zaměření fasád domů
 • vyhotovení základní mapy závodu

Čím se řídíme při práci

Ve společnosti Geo Real Group je pro nás důležité poskytovat zákazníkům služby, za kterými si skutečně můžeme stát. A máme řadu důvodů si myslet, že se nám to daří – především pak stovky spokojených klientů po celém Olomouckém kraji i řadu zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí opakovaně. Proč byste nás měli vyzkoušet i Vy?

Z

Svou práci děláme už přes 25 let

a stále ji odvádíme rádi a s chutí. Máme dostatek zkušeností na to, aby nás už žádná výzva v oblasti geodézie nezaskočila, ale i dost elánu na to, abychom se neustále pídili po způsobech, jak svou práci ještě o něco zlepšit.

Z

Využíváme moderní technologie

které nám pomáhají přicházet se špičkovými precizními výsledky – a zvládáme tak nejen drobné stavební projekty, ale i náročnější zakázky od stavebních firem nebo veřejných institucí.

Z

V nabídce máme všechny geodetické služby

které budete potřebovat. Ať už potřebujete zaměřit stavbu a zhotovit geometrický plán, pomoct s kompletním zápisem stavby do katastru, vyhotovit podklady pro projekt, nebo třeba vytyčit hranice, jsme tu pro Vás.

Z

Slušné, profesionální a přívětivé jednání je pro nás samozřejmostí

Naši klienti jsou pro nás na prvním místě a je pro nás důležité, aby to bylo znát – po celou dobu naší spolupráce.